top of page

【激光脫毛】選擇困難症!? 咩機最有效呢?


坊間好多唔同種類脫毛機,810,755,1064都有,仲要個個都話自己最好,令好多絲打都心思思,究境點邊種先係真正有效呢?而老牌子是不是就等於好呢?


Candela Gentlelase Pro 755nm 激光

激光波長

755nm為目前最有效激光脫毛科技,波長針對亞洲人膚色,直達毛髮根部,殺死毛囊組織,加上AI人工智能系統,可識別客人毛髮粗幼度、膚色和先囊深度,為客人選出最合識有效光能.


冷凍系統

加上全球獨家專利DCD冷凍系統,於755nm激光發射前發放零下-20度冰感霧化冷凍劑cryogen,保護、舒緩及鎮靜皮膚,免受傷害,所以討論區都有不少人稱讚755nm激光脱毛EVRbeauty 中心可以做到真正無痛脫毛!


一般需要次數

4 – 6 次


脫毛感覺

冰涼清爽


TKS 755nm 激光

激光波長

同樣係755nm 激光脫毛技術


冷凍系統

無內置冷凍系統,只可用冷風機,甚至要用敷冰等方法為脫毛位置降溫,大大減低脫毛效果。若果冷風機溫度不足,更會灼傷皮膚。其方法較易引起不適,不健議敏感肌膚客人使用。


一般需要次數

6-8次


脫毛感覺

輕微刺痛


808-810nm 激光

激光波長

800-810nm激光,學名Diode laser,只可以應用於白種人皮膚,對亞洲人脫毛效果並不顯注。


冷凍系統

冰點冷凍技術


一般需要次數

10次以上


脫毛感覺

輕微刺痛


彩光

激光波長

光源較弱和分散,光源只可到皮膚表層,不可到達毛髮根部整根去除。


冷凍系統

多用不同寶石名稱光頭


一般需要次數

20次以上


脫毛感覺

輕微刺痛


立即登記免費脫毛諮詢:evrbeauty.com

Instagram專頁:instagram.com/evrbeauty

Facebook 專頁:facebook.com/evrbeautylaser


2,162 次查看

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page