Copy of facebook ads (May).jpg

網購60%OFF・立即白滑淨白

想肌膚𝑲𝒆𝒆𝒑住透亮潤澤, 擁抱滑溜肌膚,享受真正無拘束?唔好再自己處理尷尬毛毛啦! 使用剃刀、修剪器等容易造成損傷和毛囊炎... 用蜜蠟、拔毛器又非常痛,而且有機會傷害皮膚點算好?今個月由愛自己,愛肌膚開始。𝑬𝑽𝑹𝒃𝒆𝒂𝒖𝒕𝒚「GentleMAX 755激光脫毛療程」X 「美國Hydrafacial 膠原嫩膚療程」!「4折網購Supersale」網購優惠,全店低至60%OFF!明碼實價,絕不硬銷!